VLS Music+academy 7 v2

Onze visie

 

De Music+ Academy is een organisatie die zich inzet voor goed en inspirerend muziekonderwijs voor ieder(e) kind/jongere, zowel binnen het Primair als Voortgezet Onderwijs. We werken hierbij nauw samen met de Vereniging Leraren Schoolmuziek (VLS), opleidingen Docent Muziek van de verschillende conservatoria, andere culturele organisaties en vele (vak)docenten.

 

We bieden inspiratie en nascholing voor muziekdocenten en fungeren als projectleider en adviseur in visie/verandertrajecten en projecten bij scholen en culturele instellingen.

 

Wij staan voor:

  • Hoge kwaliteit
  • Co-creatie
  • Open mind
  • Leerlingbetrokkenheid
  • Leren van en met elkaar
  • Serious Fun
  • Continue vernieuwing en ontwikkeling

De oorsprong van de Music+ Academy ligt in het muziekonderwijs. Van hieruit zijn onze activiteiten uitgebreid naar de andere kunstvakken, vanuit de overtuiging dat die verbinding van enorme waarde kan zijn voor de kwaliteit en effectiviteit van het kunstvakonderwijs en de positionering daarvan binnen en buiten de school.