afbeelding NB en site lang v6

Muziek als Examenvak vmbo

Data 

                    

18 november 2019, 17 maart en 25 mei 2020

Steeds van 15:00 - 18:00 uur     

     

Locatie

Kraaybeekerhof, Driebergen

 

Tarief

(excl. 21% BTW)          

€ 575,- voor bijeenkomsten + individueel traject

Bij elke extra deelnemer van dezelfde school geldt een tarief van € 225,-    

Scholingstraject ‘Muziek als examenvak VMBO’ 

 

Wegens succes en veel vraag brengen we ook in 2019-2020 het scholingstraject 'Muziek als examenvak VMBO'.

 

Steeds meer scholen en muziekdocenten hebben de wens om het examenvak muziek op te zetten voor het VMBO. In de praktijk brengt dit echter nog wel eens wat uitdagingen met zich mee. Er moet vaak eerst worden gestart met een kleine groep. Soms is er onvoldoende ervaring op een school aanwezig. De exameneisen die bij Cito staan omschreven zijn erg globaal en bieden niet altijd het gewenste houvast. In de laatste jaren is er na jarenlange daling weer een kleine stijging te zien van het aantal scholen die muziek in de bovenbouw VMBO aanbieden. Laten we onze krachten bundelen om dit zo goed mogelijk op te zetten op jouw school en te werken aan een duurzaam examenvak voor deze mooie doelgroep! 

 

Voor wie is dit ontwikkeltraject? 

Muziekdocenten uit het VO die het examenvak muziek voor het VMBO willen opzetten en muziekdocenten die daar net mee begonnen zijn. Ook muziekdocenten die al ervaring hebben met het examenvak VMBO, maar op zoek zijn naar nieuwe inspiratie en ideeën om het vak vorm te geven, zijn van harte welkom. 

 

Wat gaan we doen? 

Het begeleidingstraject bestaat uit drie gezamenlijke bijeenkomsten met deelnemende docenten en daarnaast een individueel traject. Tijdens de bijeenkomsten wordt o.a. gewerkt aan visievorming. het langere termijndoel voor de school, het curriculum en PTA. Naast het materiaal dat wij je aanreiken, is er uiteraard ruimte voor het onderling delen van geschikt materiaal.

Het individuele traject bestaat uit een telefonische intake, een schoolbezoek en de mogelijkheid om raad te vragen over inhoudelijke en praktische zaken.

 

Het traject in 5 stappen

1. Telefonische intake 
Elke deelnemer krijgt een telefonische intake, waarin de beginsituatie wordt besproken en de wensen voor het scholingstraject worden gedeeld. Aan de hand van die intakes worden de bijeenkomsten inhoudelijk gevuld.

2. Bijeenkomst 1 (maandag 18 november 2019, 15:00 - 18:00 uur) 
De lijn van de bijeenkomsten is grotendeels vastgelegd, maar er is uiteraard ruimte voor inbreng uit de groep. De thema’s die in de eerste bijeenkomst aan de orde komen zijn: 
* Visievorming en vakleerplan
* Leerdoelen van het examenvak (praktijk & theorie)
* Leerinhoud van het examenvak (praktijk & theorie)
spinnenweb
3. Schoolbezoek 
Om de begeleiding zo veel mogelijk op maat te maken, vindt er tussen de eerste twee bijeenkomsten een schoolbezoek plaats. Tijdens dit bezoek worden specifieke vragen die spelen op school besproken. De bijeenkomsten die hierop volgen kunnen daardoor nog beter aansluiten op de vragen die leven bij de scholen.

4. Bijeenkomst 2 (dinsdag 17 maart 2020, 15:00 - 18:00 uur)
De thema’s die in de tweede bijeenkomst aan de orde komen zijn: 
* Leeractiviteiten tijdens de lessen
* Geschikte bronnen & materialen
* Presentatie van beschikbare methodes voor het VMBO
* Toetsen, PTA, Syllabus bekijken en beoordelen

5. Bijeenkomst 3 (maandag 25 mei 2020, 15:00 - 18:00 uur) 
De laatste bijeenkomst start met een update door alle deelnemers. Er is ruimte om specifieke vragen te stellen, die op dat moment aan de orde zijn. Naast deze update formuleren deelnemers doelen en plannen voor volgend jaar. Ook bepalen we hoe we in het komende schooljaar de samenwerking voort kunnen zetten.

 

Je begeleider Carmen Hovestad

 

All About That Voice 648Je coach/docent/begeleider tijdens dit traject is Carmen Hovestad, VMBO-docent 'pur sang'. Carmen heeft met veel plezier én succes het (examen)vak muziek geïntroduceerd op meerdere VMBO-scholen in het oosten van het land. Daarnaast werkt ze als hoofdvakdocent methodiek-didactiek en stagebegeleider bij de opleiding Docent Muziek op ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Carmen volgde de master Education in Arts op de HKU. Sinds enige tijd heeft Carmen haar eigen bedrijf, waar vanuit ze scholen en culturele instellingen coacht bij het geven van muzieklessen. Daarnaast doet ze allerlei projecten op het gebied van zang. 

 

Geen uitdaging is Carmen te groot om muziekonderwijs, ook voor VMBO-bovenbouwleerlingen, te realiseren!

 

De innerlijke mens

Koffie/thee en een snack tijdens de bijeenkomsten zijn in de prijs inbegrepen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om aansluitend broodjes met soep te nuttigen, zodat je met een gevulde maag de weg weer op gaat. Hiervoor rekenen we een bedrag van € 15,- per bijeenkomst. Je kunt dit aangeven in het aanmeldformulier. Eventuele drankjes na de bijeenkomst zijn voor eigen rekening. 

 

Twijfel je je nog of dit iets voor jou en je school is? Bel of mail ons dan vooral om meer informatie te krijgen.

Let op: er is slechts plek voor een beperkt aantal scholen, dus wacht niet te lang, VOL = VOL!