fons v2

Subsidie cultuureducatie vmbo

Kansen voor cultuur in vmbo, vso en praktijkonderwijs

 

Subsidie Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs

 

Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen tot en met 1 november 2019 subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie, die het geld beschikbaar stelt, wil hiermee de cultuureducatie op deze scholen stimuleren. Met deze subsidieregeling wil het Fonds voor CultuurParticipatie scholen en leerlingen stimuleren talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor de leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en vso. De school gaat hiertoe een samenwerking aan met een culturele instelling. 

 

We begeleiden scholen bij:

  • Het komen tot een gedragen visie op de toekomst inclusief de vertaling daarvan in (financiële) plannen
  • Het schrijven van de subsidieaanvraag
  • Het ontwikkelen van een nieuw curriculum door de inbreng van inhoudelijke expertise en inspiratie
  • Het in kaart brengen van de culturele omgeving van de school en het leggen van verbindingen met relevante culturele partijen, inclusief het vinden van eventuele gastdocenten
  • De scholing van betrokken docenten
  • De uitvoering, het aanjagen, bewaken en evalueren van de plannen

 

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie

 

Interesse in een vrijblijvend gesprek? Neem dan vooral contact met ons op, we gaan graag met u in gesprek.