Algemene Voorwaarden

Music+ Academy hanteert de volgende algemene voorwaarden:

 

1. Inschrijving voor scholing
Door het inschrijven via onze website of via e-mail verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld. 

De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild.
De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing, tenzij anders vermeld. 

2. Korting
De studentenkorting is alleen van toepassing indien dat gepubliceerd is bij het betreffende evenement. Het studententarief is geldig voor voltijds studenten. Ter validatie kunnen we een kopie van de studentenpas vragen. 

De korting voor ZZP-ers is alleen van toepassing indien dat gepubliceerd is bij het betreffende evenement. Deze korting is bedoeld voor ondernemers die niet (ook) in loondienst zijn. Ter validatie kunnen we om een KvK-nummer vragen.

 

3. Annulering en wijzigingen
Bij onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene omstandigheden, staat het Music+ Academy vrij een geplande activiteit (scholingsdag, workshop, evenement, etc.) te annuleren. In dat geval zorgen wij voor restitutie van het door u betaalde inschrijfgeld.

 

U kunt uw inschrijving annuleren door een e-mail te sturen naar info@musicplusacademy.nl. Uw annulering geldt pas wanneer deze is bevestigd door de Music+ Academy. Telefonische afmeldingen gelden niet als afmelding.

 

De annuleringstermijnen zijn als volgt:

  • Tot uiterlijk 21 dagen vóór aanvang van de cursus kan schriftelijk worden afgemeld zonder financiële consequenties. Bij annulering op een later tijdstip bent u verplicht het volledige cursusgeld te betalen.
  • Schrijft u zich binnen een termijn van 21 dagen vóór aanvang van de cursus in, dan is afmelding zonder financiële consequenties niet meer mogelijk.

Music+ Academy heeft het recht wijzigingen in het programma van een scholingsdag, workshop of evenement aan te brengen. U wordt via de mail of telefonisch op de hoogte gebracht van deze wijzigingen.

 

4. Betalingen
Na inschrijving ontvangt u binnen 4 weken een digitale factuur via het door u opgegeven factuur-emailadres.

 

5. Algemeen
De inhoud van onze communicatie-uitingen, zoals website, folders en flyers, wordt met grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de inhoud niet wordt weergegeven zoals bedoeld, en schrijffouten of andere op vergissingen berustende informatie bevat. Aan de inhoud van deze communicatie-uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

6. Uw privacy
Tijdens onze scholingsdagen, workshops en evenementen worden veelal foto’s door een door ons ingehuurde fotograaf gemaakt. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, zoals de website, drukwerk of sociale media. U gaat hiermee akkoord door akkoord te gaan met onze uitgebreide Algemene Voorwaarden. Omdat wij uw privacy serieus nemen vragen wij u bij uw inschrijving specifiek uw instemming op dit onderwerp. Als u niet akkoord gaat, of onder bepaalde voorwaarden, kunt u dit melden via info@musicplusacademy.nl.

 

Music+ gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten: rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie en juistheid. Music+ Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

 

 

Voor onze volledige privacyverklaring en de uitgebreide versie van de Algene Voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden Music+ Academy