VLS Music+academy 7 v2

Onze 'way of working'

De Music+ Academy is een organisatie die zich inzet voor goed en inspirerend muziekonderwijs voor ieder(e) kind/jongere, zowel binnen het Primair als Voortgezet Onderwijs. We werken hierbij nauw samen met de Vereniging Leraren Schoolmuziek (VLS), opleidingen Docent Muziek van de verschillende conservatoria, andere culturele organisaties en vele (vak)docenten.

 

We bieden inspiratie en nascholing voor muziekdocenten en fungeren als projectleider en adviseur in visie/verandertrajecten en projecten bij scholen en culturele instellingen. 

 

In ons werk op scholen werken we meestal met de hele kunstsectie. We zijn ervan overtuigd dat de verbinding tussen de kunstvakken van enorme waarde kan zijn voor de kwaliteit en effectiviteit van het kunstvakonderwijs en de positionering daarvan binnen en buiten de school.  

 

Wij staan voor:

 • Hoge kwaliteit
 • Co-creatie
 • Open mind
 • Leerlingbetrokkenheid
 • Leren van en met elkaar
 • Serious Fun
 • Continue vernieuwing en ontwikkeling
 • Duurzaam kunst/cultuuronderwijs

 

De ‘Music+ way of working’ kenmerkt zich door:

 • Organisch ontwikkelen
 • Zinvol en effectief
 • Keep it Simple, ‘niet praten maar doen’
 • Gezamenlijk en gedragen (‘co-creatie’)
 • ‘Go where the flow is’
 • Strak projectmanagement