Marijn Close up

Marijn van Riel

Muzikant - Muziektechnologie - Student

 

Voor zijn huidige studie aan de Academie voor Muziekeducatie (Fontys) studeerde Marijn Muziektechnologie aan de HKU in Hilversum. Hij wilde graag filmcomponist worden. Tijdens deze studie kwam hij in aanraking met allerlei muziektechnologische middelen en kwam hij tot de conclusie dat technologie tegenwoordig onlosmakelijk verbonden is aan muziek. Muziek van nu valt gewoonweg helemaal niet meer te verklaren zonder de muziektechnologische kennis. Om die reden vindt hij het belangrijk dat deze kennis en middelen geïntegreerd gaan raken in het voortgezet onderwijs.

 

Tijdens zijn meest recente stage, waar hij veel heeft kunnen experimenteren met muziektechnologie in de klas, werd zijn aanname bevestigd dat leerlingen hier veel affiniteit mee hebben. Het ligt dicht bij hun belevingswereld. Hierdoor kunnen ze er goed hun creativiteit in kwijt. Marijn is daarom overtuigd van het belang dat er technologische innovatie plaats gaat vinden binnen de muzieklessen op het voortgezet onderwijs. Hij draagt hier heel graag zijn steentje aan bij!