suzan

Suzan Lutke

 

 

- Creatief denker en doener

- Vrouw met een missie

- Onderwijs ontwikkelaar

- Muzikaal leiderschap

- Samenspel

- Saxofonist

 

 

 

 

 

Over Suzan Lutke

Muziek en onderwijs vormen de rode draad in de loopbaan van Suzan Lutke. Zij stond 12 jaar voor de klas als muziek- en CKV-docent in het Voortgezet Onderwijs. Van 2000 tot 2013 was ze hoofdvakdocent methodiek en didactiek bij de opleiding docent muziek van het conservatorium van Utrecht.

 

Nu heeft Suzan een eigen adviesbureau voor de kunst- en cultuursector. De afgelopen jaren heeft zij vele scholen en culturele organisaties begeleid in het vormgeven van hun cultuuronderwijs. Ze traint muziekdocenten, leerkrachten, kunstenaars en musici in allerlei vaardigheden en competenties rondom cultuur- en muziekonderwijs. In het voorjaar van 2018 kwam haar boek Leren van kunst - ruimte voor & door creativiteit uit.  

 

Suzans’ drijfveer is om steeds nieuwe en inspirerende manieren te vinden om de muzikaliteit van kinderen, pubers en volwassenen aan te spreken en te ontwikkelen. Met een rotsvast geloof dat iedereen muzikaliteit in zich heeft en door goede coaching en training ook muzikaal kan zijn. 

 

Website: http://www.lutkelinkt.nl/

Linkedin: http://nl.linkedin.com/in/suzanlutke

Twitter: https://twitter.com/suzanlutke