4. AGS 2

PO: Meer muziek in de klas

Het muziekonderwijs heeft de afgelopen jaren op steeds meer basischolen een structurele plek in het onderwijs gekregen. 

 

Dit sluit aan bij de ambitie van minister Bussemaker van OCW, die met het project 'Meer muziek in de klas' en de subsidieregeling 'Impuls Muziekonderwijs’ (laatste aanvraagperiode sloot op 21 juni 2018) meer en beter muziekonderwijs voor alle kinderen in Nederland op alle basisscholen wil realiseren.

‘Van gedragen visie naar duurzaam muziekonderwijs’ 

 

De Music+ Academy ondersteunt scholen en hun schoolbesturen bij:

  • Het komen tot een gedragen visie op muziekonderwijs en de vertaling daarvan in (financiële) plannen
  • Het maken van verbindingen tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs en de gemeente
  • Het schrijven van subsidieaanvragen
  • Het opzetten en coördineren van bovenschoolse muzikale (professionaliserings-) trajecten
  • De uitvoering, bewaking en evaluatie van de plannen

 

Interesse? Neem contact met ons op!

 

 

Schoolleiders aan het woord over onze begeleiding in het aanvraagproces van de Impuls Muziekonderwijs:

'Tinka en Isolde weten van de hoed en de rand, zijn daardoor een fijne sparringpartner, en hebben duidelijke en heel gerichte feedback gegeven op onze concept-subsidieaanvraag. Ze waren op een heldere manier positief kritisch waardoor we er snel mee aan de slag konden. Bovendien hebben ze goede, werkbare ideeën ten aanzien van verdere professionalisering.'

 

'Door de betrokkenheid van Music+ is er lijn gekomen in de verschillende aanvragen van ons bestuur, waardoor alles in de steigers staat om samen op te trekken waar zinvol, samen te leren en samen te zorgen voor borging, zodat het muziekonderwijs op onze scholen ook over een aantal jaar nog gewoon bestaat!'

 

'Ik heb jullie begeleiding als heel prettig ervaren. Jullie waren goed bereikbaar en ik heb jullie advies erg gewaardeerd. Fijn om een contactpersoon te hebben die er alles van af weet.' 

 

Music+ heeft een groot aantal scholen begeleid in het aanvragen van subsidies met een trackrecord van 100% toegekende subsidies.