afbeelding NB en site

VO: Muziek als Examenvak vmbo

Data/tijden

online bijeenkomsten               

11 mei en 14 juni, 15:30 - 17:30 uur

(via Zoom)

 

Tarief 

(excl. 21% BTW)                         

       

€ 375,- voor het hele traject

Bij elke extra deelnemer van dezelfde school geldt een tarief van € 100,-    

 

 

Scholingstraject ‘Muziek als examenvak VMBO’ 

 

Steeds meer scholen en muziekdocenten hebben de wens om het examenvak muziek op te zetten voor het VMBO. In de praktijk brengt dit echter nog wel eens wat uitdagingen met zich mee. Er moet vaak eerst worden gestart met een kleine groep. Soms is er onvoldoende ervaring op een school aanwezig. De exameneisen die bij Cito staan omschreven zijn erg globaal en bieden niet altijd het gewenste houvast. In de laatste jaren is er na jarenlange daling weer een kleine stijging te zien van het aantal scholen die muziek in de bovenbouw VMBO aanbieden. Laten we onze krachten bundelen om dit zo goed mogelijk op te zetten op jouw school en te werken aan een duurzaam examenvak voor deze mooie doelgroep! 

 

Er gaat een nieuwe groep van start! In de maanden mei en juni 2021 kun je weer deelnemen aan ons scholingstraject 'Muziek als examenvak VMBO'. Ben je muziekdocent in het VO en wil je het examenvak muziek voor het VMBO opzetten of ben je daar net mee begonnen? Of bied je het examenvak al jaren aan en ben je op zoek naar nieuwe inspiratie en ideeën? Je bent van harte welkom!

 

Wat gaan we doen? 

Het begeleidingstraject bestaat uit twee gezamenlijke online scholingsbijeenkomsten, één of meerdere werkbijeenkomsten en een individueel traject. Tijdens de bijeenkomsten wordt o.a. gewerkt aan visievorming, leerlingwerving, het curriculum en het PTA. Naast het materiaal dat wij je aanreiken, is er uiteraard ruimte voor het onderling delen van materiaal.

Het individuele traject bestaat uit een telefonische intake, een schoolbezoek en de mogelijkheid om raad te vragen over inhoudelijke en praktische zaken.

 

All About That Voice 648Je begeleider Carmen Hovestad

Je coach/docent/begeleider tijdens dit traject is Carmen Hovestad, VMBO-docent 'pur sang'. Carmen heeft met veel plezier én succes het (examen)vak muziek geïntroduceerd op meerdere VMBO-scholen in het oosten van het land. Daarnaast werkt ze als hoofdvakdocent methodiek-didactiek en stagebegeleider bij de opleiding Docent Muziek op ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Carmen volgde de master Education in Arts op de HKU. Sinds enige tijd heeft Carmen haar eigen bedrijf, waar vanuit ze scholen en culturele instellingen coacht bij het geven van muzieklessen. Daarnaast doet ze allerlei projecten op het gebied van zang. 

 

Geen uitdaging is Carmen te groot om muziekonderwijs, ook voor VMBO-bovenbouwleerlingen, te realiseren!

 

Het traject in stappen

1. Telefonische intake 
Elke deelnemer krijgt een telefonische intake, waarin de beginsituatie wordt besproken en eventuele eerste vragen worden beantwoord. Aan de hand van de intakes wordt het traject verder op maat gemaakt. 

2. Online scholingsbijeenkomsten (11 mei en 14 juni)
De scholingsbijeenkomsten vinden plaats via Zoom. Thema’s die aan de orde komen zijn: 
* Visievorming en vakwerkplan
* Leerdoelen van het examenvak (praktijk & theorie)
* Leerinhoud van het examenvak (praktijk & theorie)

* Leeractiviteiten tijdens de lessen
* Geschikte bronnen & materialen
* Presentatie van beschikbare methodes voor het VMBO
* Toetsen, PTA, Syllabus bekijken en beoordelen

* Doelen en plannen voor het vervolg


spinnenweb

3. Werkbijeenkomst(en)
Tussen de twee scholingsbijeenkomsten plannen deelnemers zelf (in groepjes) één of meerdere werkbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten wordt gewerkt aan het vakwerkplan en het PTA. Deelnemers geven elkaar feedback tijdens de bijeenkomst.  

 

4. Schoolbezoek 
Om de begeleiding zo veel mogelijk op maat te maken, legt Carmen tussen de eerste twee bijeenkomsten een schoolbezoek af. In principe is dit online, fysiek kan (tegen een extra vergoeding) ook. Tijdens dit bezoek worden specifieke vragen die spelen op school besproken.

 

5. Thuiswerk

Houd er rekening mee, dat er naast deelname aan de verschillende activiteiten ook huiswerkopdrachten zullen zijn.

Maar dan heb je ook wat, aan het eind van het traject heb je je vakwerkplan en PTA in concept rond!

 

Doe je ook mee? Inschrijven kan hieronder. Heb je nog vragen? Neem dan vooral contact met ons op.

We kijken ernaar uit samen het vak muziek voor het vmbo te versterken!