afbeelding NB en site

VO: Muziek als Examenvak vmbo

 

 Data/tijden worden bij voldoende deelnemers gepland.

Scholingstraject ‘Muziek als examenvak VMBO’ 

 

In de periode mei-juni 2021 nam een tweede groep enthousiaste vmbo-docenten deel aan ons scholingstraject 'Muziek als examenvak VMBO'. Heb je ook interesse? Laat het ons dan weten. Bij genoeg animo starten we een nieuwe groep. 

 

Ter informatie daarom de opzet van het traject: 

 

Steeds meer scholen en muziekdocenten hebben de wens om het examenvak muziek op te zetten voor het VMBO. In de praktijk brengt dit echter nog wel eens wat uitdagingen met zich mee. Er moet vaak eerst worden gestart met een kleine groep. Soms is er onvoldoende ervaring op een school aanwezig. De exameneisen die bij Cito staan omschreven zijn erg globaal en bieden niet altijd het gewenste houvast. In de laatste jaren is er na jarenlange daling weer een kleine stijging te zien van het aantal scholen die muziek in de bovenbouw VMBO aanbieden. Laten we onze krachten bundelen om dit zo goed mogelijk op te zetten op jouw school en te werken aan een duurzaam examenvak voor deze mooie doelgroep! 

 

Voor wie is dit ontwikkeltraject? 

Muziekdocenten uit het VO die het examenvak muziek voor het VMBO willen opzetten en muziekdocenten die daar net mee begonnen zijn. Ook muziekdocenten die al ervaring hebben met het examenvak VMBO, maar op zoek zijn naar nieuwe inspiratie en ideeën om het vak vorm te geven, zijn van harte welkom. 

 

Wat gaan we doen? 

Het begeleidingstraject bestaat uit drie gezamenlijke bijeenkomsten met deelnemende docenten en daarnaast een individueel traject. Tijdens de bijeenkomsten wordt o.a. gewerkt aan visievorming. het langere termijndoel voor de school, het curriculum en PTA. Naast het materiaal dat wij je aanreiken, is er uiteraard ruimte voor het onderling delen van geschikt materiaal.

Het individuele traject bestaat uit een telefonische intake, een schoolbezoek en de mogelijkheid om raad te vragen over inhoudelijke en praktische zaken.

 

Je begeleider Carmen Hovestad

Je coach/docent/begeleider tijdens dit traject is Carmen Hovestad, VMBO-docent 'pur sang'. Carmen heeft met veel plezier én succes het (examen)vak muziek geïntroduceerd op meerdere VMBO-scholen in het oosten van het land. Daarnaast werkt ze als hoofdvakdocent methodiek-didactiek en stagebegeleider bij de opleiding Docent Muziek op ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Carmen volgde de master Education in Arts op de HKU. Sinds enige tijd heeft Carmen haar eigen bedrijf, waar vanuit ze scholen en culturele instellingen coacht bij het geven van muzieklessen. Daarnaast doet ze allerlei projecten op het gebied van zang. 

 

Geen uitdaging is Carmen te groot om muziekonderwijs, ook voor VMBO-bovenbouwleerlingen, te realiseren!

 

Het traject in stappen


1. Telefonische intake 
Elke deelnemer krijgt een telefonische intake, waarin de beginsituatie wordt besproken en de wensen voor het scholingstraject worden gedeeld. Aan de hand van die intakes worden de bijeenkomsten inhoudelijk gevuld.

2. Bijeenkomst 1 
De lijn van de bijeenkomsten is grotendeels vastgelegd, maar er is uiteraard ruimte voor inbreng uit de groep. De thema’s die in de eerste bijeenkomst aan de orde komen zijn: 
* Visievorming en vakleerplan
* Leerdoelen van het examenvak (praktijk & theorie)
* Leerinhoud van het examenvak (praktijk & theorie)

3. Schoolbezoek 
Om de begeleiding zo veel mogelijk op maat te maken, vindt er tussen de eerste twee bijeenkomsten een schoolbezoek plaats. Tijdens dit bezoek worden specifieke vragen die spelen op school besproken. De bijeenkomsten die hierop volgen kunnen daardoor nog beter aansluiten op de vragen die leven bij de scholen.

4. Bijeenkomst 2 
De thema’s die in de tweede bijeenkomst aan de orde komen zijn: 
* Leeractiviteiten tijdens de lessen

* Geschikte bronnen & materialen
* Presentatie van beschikbare methodes voor het VMBO
* Toetsen, PTA, Syllabus bekijken en beoordelen

5. Bijeenkomst 3 
De laatste bijeenkomst start met een update door alle deelnemers. Er is ruimte om specifieke vragen te stellen, die op dat moment aan de orde zijn. Naast deze update formuleren deelnemers doelen en plannen voor volgend jaar. Ook bepalen we hoe we de samenwerking voort kunnen zetten.

 

6. Thuiswerk

Houd er rekening mee, dat er naast deelname aan de verschillende activiteiten ook huiswerkopdrachten zullen zijn.

Maar dan heb je ook wat, aan het eind van het traject heb je je vakwerkplan en PTA in concept rond!

 

Heb je interesse? Heb je nog vragen? Neem dan vooral contact met ons op.

 

We kijken ernaar uit samen het vak muziek voor het vmbo te versterken!