cultuureducatie 2 v2

VO: Professionalisering cultuureducatie

Ondersteuning, advies en coaching om het kunst-/cultuuronderwijs op school verder te ontwikkelen 

  • Hoe krijgen we meer leerlingen geïnteresseerd in de kunstvakken in de bovenbouw?
  • Hoe kunnen we meer samenhang tussen onze kunstvakken realiseren?
  • Hoe formuleren we een eigentijdse en uitdagende visie op cultuureducatie?
  • Hoe verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs?

Een greep uit vragen die leven bij middelbare scholen. Wij ondersteunen scholen graag op deze thema's als sparring partner, projectleider, coach, inspirator of trainer.  

 

Onze oorsprong ligt in het muziekonderwijs. Van hieruit zijn onze activiteiten uitgebreid naar de andere kunstvakken, vanuit de overtuiging dat die verbinding van enorme waarde kan zijn voor de kwaliteit en effectiviteit van het kunstvakonderwijs en de positionering daarvan binnen en buiten de school.  

 

De Music+ Academy is een netwerkorganisatie. Dit betekent dat we waar nodig zoeken naar de juiste persoon voor de klus.

Ons netwerk omvat o.a. ervaringsdeskundigen vanuit de praktijk (reguliere scholen en cultuurprofielscholen), vakverenigingen, kunstvakopleidingen, culturele instellingen, ZZP-ers in het veld van cultuureducatie en landelijke en provinciale culturele organisaties.

 

In onze aanpak zijn we altijd gefocust op de leerling. Daar gaat het uiteraard om! Om die reden proberen we waar mogelijk leerlingen te betrekken. Om het cultuur/kunstonderwijs te borgen hebben we een scherp oog voor het verkrijgen van draagvlak binnen de school. Ook stimuleren we het leggen van verbindingen met lokale en regionale cultuuraanbieders, waardoor het onderwijs verankerd wordt in de omgeving.

 

Lees meer over de Music+ 'way of working'

 

Art Fusion, een voorbeeld uit de praktijk

Samen met de kunstsectie van het Schoonhovens College hebben we een nieuw vak ontwikkeld voor mavo 3: Art Fusion. In dit nieuwe vak bundelt de school de vakken muziek, beeldende vorming en ckv én zijn nieuwe disciplines zoals dans en drama toegevoegd.

 

Vrijwel alle opdrachten zijn interdisciplinair. Binnen Art Fusion willen we de intrinsieke motivatie van leerlingen aanboren door aan te sluiten bij hun belevingswereld en hun eigen talenten en wensen als uitgangspunt te nemen. Omdat de school in haar cultuuronderwijs zoveel mogelijk de ‘echte wereld’ wil betrekken, wordt binnen dit nieuwe vak samengewerkt met verschillende culturele partijen uit de omgeving. 

 

Meer weten? Kijk dan onderstaand filmpje!

 

 

Interesse?

Interesse in een vrijblijvend gesprek over het cultuur/kunstonderwijs op jouw school? Neem dan vooral contact met ons op, we gaan graag met je in gesprek.