Tijd
Programma
10:00 - 10:45

Opening LET'S IMPROVISE!

Samen met Chiel Busscher en Maite van der Marel warmen we onze improvisatiemotor op...

11:00 - 12:15

Improvisatie LAB – deel 1

Improviseren. Spontaan iets creëren en je overgeven aan het niet weten. Waar wil je naartoe? Wat is je kompas? In het improvisatie LAB neem je deel aan twee workshops, één geleid door Maite van der Marel en één door Chiel Busscher. Zij navigeren je in het LAB door de vele mogelijkheden van improvisatie. Want ook al weet je de uitkomst nog niet, er zijn wel richtingen te duiden en principes en werkvormen die je daarbij kunnen helpen.

 

Je kunt improviseren om te improviseren; open laten waar je uitkomt. Je kunt improviseren met als doel een compositie te maken. Je kunt improvisatie ook gebruiken om een groep beter op elkaar af te stemmen, of uit te dagen meer eigenheid te vinden. Op zoek naar originele ideeën, die we eerder vinden op de onbekende wegen dan wanneer we steeds de bekende weg kiezen. Je kunt improviseren om rollen te verkennen in de groep en patronen hierin te doorbreken. Om oordelen te leren uitstellen en flexibiliteit en verdraagzaamheid te vergroten.

 

Samen verkennen we deze processen door te doen en gaan we samen op zoek naar verrassende triggers en uitkomsten. Wat gebeurt er? Wat levert het op? Wanneer voel jij je geremd? Waar ga jij van aan? En wat betekent dat voor jou als docent? 

# #
12:15 - 13:30

Lunch & minipresentaties muziekmethodes

13:30 - 14:45

Improvisatie LAB – deel 2

Je wisselt van groep. Zat je eerder bij Maite? Dan ga je nu naar Chiel. En andersom natuurlijk :). 

14:45 - 15:00

Tijd voor een break

15:00 - 16:00

Improviseren in de klas - ronde 1

Vanaf nu gaat het om de vertaling naar jouw lespraktijk. In de middag volg je twee workshops die je handvatten geven om improvisatie in de klas vorm te geven. 

#

Improviseren, hoe maak je er onderwijs van? - Joost Overmars

Oké, je leerlingen zijn aan het improviseren met een groove, een akkoordenschema of met een ander improvisatie idee. De sfeer is veilig, ze zijn lekker bezig. Maar dan: hoe begeleid je hun leerproces? Hoe geef je ze feedback die ertoe doet en ze verder helpt? Welk eindresultaat verwacht je? Kun je überhaupt een eindresultaat verwachten? Wat was ook alweer precies je doelstelling met deze opdracht? Wanneer zijn jij en je leerlingen tevreden? Kunnen leerlingen van elkaar leren? En wat kan jij van je leerlingen leren? 


Deze workshop gaat over muziek waarnemen, analyseren, verwoorden, over leidinggeven en loslaten. En dat alles live in de les. Denken en muzikaal handelen op meerdere niveaus tegelijk. En dat terwijl we allemaal aan het improviseren zijn!

#

De kunst van het verleiden - Stephanie Kramer

Vocale improvisatie, hoe geef je dat vorm aan een klas of in een groep met jongeren?

 

Zichtbaar zijn in de groep, verantwoordelijkheid voor het muzikale proces en werken naar succesgevoel. Het bieden van muzikale vrijheid, kaders, werken met live componeren en arrangeren in het moment. Het zijn allemaal elementen die aan bod komen in deze workshop.

 

Stephanie laat je in deze workshop ervaren wat je als docent/dirigent kunt doen om vocale improvisatie vorm te geven in de groep en de muzikale comfortzone van de leerling te vergroten. Aan de hand van verschillende werkvormen en oefeningen ontdek je hoe je dit proces als docent of dirigent kunt begeleiden.

16:00 - 17:00

Improviseren in de klas - ronde 2

We switchen weer!

17:00 - 17:30

Het slot

Een dag improvisatie, en dus? 

Vanaf 17:30

Het buffet staat klaar!