IMG 0602

Live geluid mixen

  • Intakegesprek (telefonisch) van ca 1 uur
  • Een scholingsworkshop (met leerlingen) en begeleiding tijdens live event 
  • Reflectiegesprek (telefonisch), en tips voor het vervolg

Tarief: € 1.050,- (vrijgesteld van BTW, inclusief reiskosten)

Met dit traject snijdt het mes aan 2 kanten. Als docent bekwaam je je met de hulp van onze experts in een bepaald gebied EN je leerlingen hebben daar direct plezier van. We brengen je wensen in beeld: Wat wil je bereiken? Hoe is de uitgangspositie? Samen bereiden we de bijeenkomsten voor en bepalen we wie welke rol heeft. We coachen je tijdens de bijeenkomsten en na afloop evalueren we. 

 

Voorafgaand aan het traject besluiten we welke technologische hulpmiddelen we gaan gebruiken. We gaan uit van wat je al hebt; de rest nemen wij mee. Ons doel is dat het voor jou duidelijk is hoe je zelf na het event verder kunt. 

 

EXPERTISEGEBIED: LIVE GELUID MIXEN

In dit scholingstraject leren docent én maximaal 15 leerlingen hoe ze het geluid van een live show kunnen mixen. Het geleerde brengen ze in de praktijk tijdens een live event. 

 

Benodigde voorkennis: 1 bandje dat een nummer speelt.

 

Workshop: Audio skills          
Leerdoel Leerlingen kunnen een live band mic’n, kunnen balansen en monitoring regelen.
Eindproduct Kleine live show (in workshop-omgeving).
Beschrijving De expert en de vakdocent coachen de leerlingen om het bandje te bouwen en te mixen.
Aan bod komt De infrastructuur van live geluid, hoe werkt een mengtafel. Live mixen van een bandje.

 

Begeleiding tijdens live event

Leerdoel In de praktijk brengen van het geleerde.
Eindproduct Kleine live show.

 

Tijdsduur in totaal (workshop & begeleiding tijdens live event): ca 6 uur