DSCN0654

Opnemen & bewerken

  • Intakegesprek (telefonisch) van ca 1 uur
  • Twee scholingsworkshops (met leerlingen), gevolgd door een nabespreking
  • Reflectiegesprek (telefonisch), en tips voor het vervolg

Tarief: € 1.050,- (vrijgesteld van BTW, inclusief reiskosten)

 

Met onze scholingsworkshops snijdt het mes aan 2 kanten. Als docent bekwaam je je met de hulp van onze experts in een bepaald gebied EN je leerlingen hebben daar direct plezier van. We brengen je wensen in beeld: Wat wil je bereiken? Hoe is de uitgangspositie? Samen bereiden we de workshops voor en bepalen we wie welke rol heeft. We coachen je tijdens de workshops en na afloop evalueren we. 

 

Voorafgaand aan de workshops besluiten we welke technologische hulpmiddelen we gaan gebruiken. We gaan uit van wat je al hebt; de rest nemen wij mee. Ons doel is dat het voor jou duidelijk is hoe je zelf na de workshops verder kunt. 

 

EXPERTISEGEBIED: OPNEMEN & BEWERKEN

Benodigde voorkennis: Het nummer kunnen spelen als bandje. 

 

Workshop 1: Record your band 
Leerdoel Stapsgewijs opnemen van akoestische instrumenten.
Eindproduct Een opname van een samen te bepalen nummer.
Beschrijving    

De expert en de vakdocent coachen de leerlingen om het nummer te spelen en deze stapsgewijs op te nemen.

Met een opname in een DAW als gevolg.

Aan bod komt De infrastructuur van het opnemen en hoe werkt een DAW. Vervolgens gaan de leerlingen per instrument aan de slag.
Tijdsduur 1 blokuur

 

Workshop 2: Mix your band

Leerdoel Stapsgewijs mixen van akoestische instrumenten.
Eindproduct Een mix van de opname uit workshop 1.
Nschrijving

De expert en de vakdocent coachen de leerlingen om het nummer stapsgewijs te mixen.

Met een eindmix in een DAW als gevolg.

Aan bod komt Faden, panning, balans van volume, basic eq’ing. Verdieping: compressie.
Tijdsduur 1 blokuur