IMG 0436

Muziek produceren

  • Intakegesprek (telefonisch) van ca 1 uur
  • Twee scholingsworkshops (met leerlingen), gevolgd door een nabespreking
  • Reflectiegesprek (telefonisch), en tips voor het vervolg

Tarief: € 1.050,- (vrijgesteld van BTW, inclusief reiskosten)

Met onze scholingsworkshops snijdt het mes aan 2 kanten. Als docent bekwaam je je met de hulp van onze experts in een bepaald gebied EN je leerlingen hebben daar direct plezier van. We brengen je wensen in beeld: Wat wil je bereiken? Hoe is de uitgangspositie? Samen bereiden we de workshops voor en bepalen we wie welke rol heeft. We coachen je tijdens de workshops en na afloop evalueren we. 

 

Voorafgaand aan de workshops besluiten we welke technologische hulpmiddelen we gaan gebruiken. We gaan uit van wat je al hebt; de rest nemen wij mee. Ons doel is dat het voor jou duidelijk is hoe je zelf na de workshops verder kunt. 

 

EXPERTISEGEBIED: MUZIEK PRODUCEREN

Benodigde voorkennis: Het gekozen nummer kunnen zingen.

 

Workshop 1: Arrangeren voor een dancetrack

Leerdoel Leerlingen kunnen d.m.v. MIDI een eigen dancetrack arrangeren. 
Eindproduct Je eigen dancetrack.
Omschrijving De expert en de vakdocent coachen de leerlingen om met MIDI en samples stapsgewijs een eigen arrangement te maken. Met een opname in een DAW als gevolg.
Aan bod komt      De infrastructuur van MIDI, hoe werkt een DAW. Presentatie van de dancetrack.
Tijdsduur      1 blokuur

 

Workshop 2: Dance track met vocals  

Leerdoel Leerlingen gaan aan de slag met beats en vocals.
Einproduct Eigen versie van een bestaande track.
Omschrijving De expert en de vakdocent coachen de leerlingen om aan de slag te te gaan met de beats en vocals van het gekozen nummer.
Aan bod komt Hoe werkt een DAW, hoe maak je een beat, vocals en effecten. Presentatie van de dance track.
Tijdsduur 1 blokuur