fons v2

VO: Subsidie cultuureducatie vmbo

Kansen voor cultuur in vmbo, vso en praktijkonderwijs

 

Subsidie Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs

 

Met deze subsidie kunnen scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs hun cultuureducatie versterken en verankeren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie, dat het geld beschikbaar stelt, wil hiermee talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend maken voor leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en vso. De school gaat hiertoe een samenwerking aan met een culturele instelling.

 

Door het grote aantal aanvragen is op 24 juli 2020 het subsidieplafond bereikt en de regeling gesloten. Naar verwachting zal de huidige regeing opgevolgd worden door een nieuwe regeling. Zodra dit het geval is, communiceren we dat via onze website en onze Facebook-pagina

 

We helpen je graag

 

Wij hebben veel ervaring met het aanvragen van subsidies (met een 100% slagingspercentage). We begeleiden scholen graag bij:

  • Het komen tot een gedragen visie en plan inclusief financiële onderbouwing
  • Het schrijven van de subsidieaanvraag
  • Het ontwikkelen van een nieuw curriculum door de inbreng van inhoudelijke expertise en inspiratie
  • Het in kaart brengen van de culturele omgeving van de school en het leggen van verbindingen met relevante culturele partijen, inclusief het vinden van eventuele gastdocenten
  • De scholing van betrokken docenten
  • De uitvoering, het aanjagen, bewaken en evalueren van de plannen

 

Technologie in de muziekles

 

Wil je leerlingen intensief kennis laten maken met vernieuwende manieren van muziek maken en technologie duurzaam integreren in je onderwijs? Een toekomstige subsidie ter versterking van het cultuureducatie kan dan goed van pas komen. We helpen je in dat geval graag. Bij het uitwerken van een plan, het aanvragen van de subsidie én de inhoudelijke invulling d.m.v. de inzet van ons Expertise Team Muziektechnologie.

 

VMBO technologie met FCP voor NB

 

Interesse in een vrijblijvend gesprek? Neem dan vooral contact met ons op, we gaan graag met je in gesprek.