cultuureducatie 2 v2

VO: Professionalisering cultuureducatie

Zichtbaar kunst- en cultuuronderwijs met kwaliteit

Professionalisering cultuureducatie op middelbare scholen

 

 

Op veel middelbare scholen leeft de wens het cultuur/kunstonderwijs verder te ontwikkelen. Vragen die leven zijn divers:

  • Hoe krijgen we meer leerlingen geïnteresseerd in de kunstvakken in de bovenbouw?
  • Hoe kunnen we kunst en cultuur beter inzetten voor de profilering van onze school?
  • Hoe kunnen we kunst en cultuur meer laten leven, niet alleen binnen de klas maar ook daarbuiten?
  • Hoe kunnen we meer samenhang tussen onze kunstvakken realiseren?
  • Hoe verbinden we ons cultuur/kunstonderwijs aan de andere vakken en thema’s die we als school van belang vinden?
  • Hoe formuleren we een eigentijdse en uitdagende visie op cultuureducatie?
  • Hoe kunnen we de intrinsieke motivatie van onze leerlingen meer aanboren?
  • Hoe verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs?
  • Hoe kunnen we ons toetsbeleid op een meer effectieve manier vormgeven?
  • Hoe zorgen we voor dat 21-eeuwe competenties als samenwerken, presenteren en creativiteit een nadrukkelijker plek krijgen binnen onze cultuureducatie?

 

De Music+ Academy ondersteunt middelbare scholen graag op deze thema’s. We fungeren als sparring partner, coach of projectleider.

We leveren inhoudelijk expertise, inspiratie, scholing en coaching. 

 

Onze oorsprong ligt in het muziekonderwijs. Van hieruit zijn onze activiteiten uitgebreid naar de andere kunstvakken, vanuit de overtuiging dat die verbinding van enorme waarde kan zijn voor de kwaliteit en effectiviteit van het kunstvakonderwijs en de positionering daarvan binnen en buiten de school.  

 

De Music+ Academy is een netwerkorganisatie. Dit betekent dat we waar nodig zoeken naar de juiste persoon voor de klus.

 

 

Cultuureducatie 1

Ons netwerk omvat o.a. ervaringsdeskundigen vanuit de praktijk (reguliere scholen en cultuurprofielscholen), vakverenigingen, kunstvakopleidingen, culturele instellingen, ZZP-ers in het veld van cultuureducatie en landelijke en provinciale overheidsorganisaties.

 

In onze aanpak zijn we altijd gefocust op de leerling. Daar gaat het uiteraard om! Om die reden proberen we waar mogelijk leerlingen te betrekken. Om het cultuur/kunstonderwijs te borgen hebben we een scherp oog voor het verkrijgen van draagvlak binnen de school. Ook stimuleren we het leggen van verbindingen met lokale en regionale cultuuraanbieders, waardoor het onderwijs verankert wordt in de omgeving.

 

 

Interesse?

Interesse in een vrijblijvend gesprek over het cultuur/kunstonderwijs op uw school? Neem dan vooral contact met ons op, we gaan graag met u in gesprek.